{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Aplikacje sieciowe Java:
połączenie z bazą danych

Ręczne

np. stwórz klasę, której metody pozwolą na ustalenie wszystkich koniecznych parametrów (np setLogin, setPass, setURL ...) oraz pobranie nowego połączenia (fizyczne połaczenie z bazą)

  1. Nie korzystaj z singletonów (jedno połączenie z bazą) aby uniknąć problemów z wielowątkowością w przyszłości.
  2. Zawsze zamykaj ResultSet, Statement/PreparedStatement oraz Connection (tym sposobem przyzwyczajamy się do własciwego wykorzystania tychże obiektów podczas użycia puli połączeń)

Pooling z wykorzystaniem serwera
(na przykładzie Tomcat'a)

  1. W projekcie umieścić biliotekę sterownika bazy danych (JDBC Connector) - "WEB-INF/lib"
  2. Pozwól serwerowi na zarządzanie pulą połączeń przez odpowiednią konfigurację kontekstu aplikacji
    1. umieść plik context.xml w "META-INF" o następującej przykładowej treści (wiele więcej parametrów w dokumentacji serwera aplikacji - w tym wypadku Tomcat'a):
    2. używaj pobierając obiekt źródła danych z JNDI: (przykładowe ciało metody zwracającej połączenie)