{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Bezpieczeństwo Aplikacji Internetowych
(w aspekcie front-endu i back-endu)

Wymogi prawne odnosnie systemów informatycznych w kwestii bezpieczeństwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

::POBIERZ DOKUMENT

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

::POBIERZ DOKUMENT

Wymogi prawne odnosnie systemów informatycznych w kwestii dostępności

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

::POBIERZ DOKUMENT

Standard WCAG 2.0
:: w skrócie
:: pełna specyfikacja (pl)
:: pełna specyfikacja (en)