{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Języki Programowania Stron Internetowych (cz.2)
[Java/JEE: JSF 2.x, Primefaces, EJB]

Instrukcja tworzenia wielowarstwowej aplikacji korporacyjnej (Enterprise Application - plik .ear) w technologii JEE

 1. Stworzenie bazy danych na serwerze MySQL
  1. Instalacja serwera oraz narzędzia Workbench
  2. Jeśli serwer z zip - mysqld.exe uruchamia serwer, administrator - root:bez hasła
 2. Wygenerowanie klas encji (modelu danych)
  1. Pobranie sterownika BD i WDROŻENIE go na serwer (MySQL Connector/J) - plik .jar
  2. Stworzenie nowego projektu JPA w Eclipse (pomocniczy - tylko do celów wygenerowania klas)
  3. Wygenerowanie klas encji (Generate Entities from Tables)
 3. Stworzenie projektu EJB
  1. Stworzenie źródła danych na serwerze - za pomocą webowej konsoli administracyjnej serwera JBoss (jeśli nie dokonano tego wcześniej należy dodać użytkownika za pomocą skryptu 'add-user' - folder bin serwera JBoss)
   nazwa źródła danych: 'nazwaDS'
   nazwa JNDI źródła danych: 'java:/prefiks/nazwaDS'
   ciąg połączenia z bazą 'jdbc:mysql://localhost:3306/database'
   użytkownik i hasło dostępu do bazy MySQL (jeśli serwer z zip to root:bez hasła)
  2. Utworzenie nowego projektu EJB
  3. Wybór źródła danych w projekcie EJB oraz ustalenie nazwy dla jednostki utrwalania (plik persistence.xml: tag <jta-data-source> oraz parametr 'name' tagu <persistence-unit> )
  4. Skopiowanie pakietu z wygenerowanymi klasami encji
  5. Utworzenie co najmniej jednej klasy dostępu do danych DAO (Data Access Object)
  6. Implementacja metod dostępu do danych w klasach DAO ...
  7. Wdrożenie na serwer projektu EJB ze sprawdzeniem, czy nie ma błedów (później wycofanie wdrożenia)
 4. Stworzenie Projektu Webowego
  1. Utworzenie nowego projektu WWW
  2. Powiązanie projektu z projektem EJB (Properties->Java Build Path->Required projects ...)
  3. Tworzenie projektu www wykorzystując klasy encji oraz klasy DAO z projektu EJB ...
 5. Stworzenie Projektu Korporacyjnego (EAR) - dołączenie projektów EJB i WEB
 6. Wdrażanie na serwer tylko projektu EAR