{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Języki Programowania Stron Internetowych (cz.2)
[Java/JEE: JSF 2.x, Primefaces, EJB]

Instrukcja importowania przykładowego projektu

 1. Stworzenie bazy danych na serwerze MySQL
  1. Instalacja serwera oraz narzędzia Workbench
  2. Jeśli serwer z zip - mysqld.exe uruchamia serwer, administrator - root:bez hasła
  3. Uruchomienie skryptu tworzącego bazę (simpledb.sql) za pomocą narzędzia Workbench lub konsoli mysql.exe (folder 'bin' serwera)
 2. Konfiguracja źródła danych na serwerze
  1. Pobranie sterownika BD i WDROŻENIE go na serwer (MySQL Connector/J) - plik .jar
  2. Stworzenie źródła danych na serwerze - za pomocą webowej konsoli administracyjnej serwera JBoss (jeśli nie dokonano tego wcześniej należy dodać użytkownika za pomocą skryptu 'add-user' - folder bin serwera JBoss)
   nazwa źródła danych: 'simpleDS'
   nazwa JNDI źródła danych: 'java:/jsfcourse/simpleDS'
   ciąg połączenia z bazą 'jdbc:mysql://localhost:3306/simpledb'
   użytkownik i hasło dostępu do bazy MySQL (jeśli serwer z zip to root:bez hasła)
 3. Zaimportowanie projektów jsf_06_EJB oraz jsf_06_WEB z archiwum zip
 4. Wdrożenie na serwer projektu EJB ze sprawdzeniem, czy nie ma błedów (później wycofanie wdrożenia)
 5. Stworzenie Projektu Korporacyjnego - Enterprise Application Project (np. jsf_06_EAR)
  1. dołączenie projektów EJB i WEB
  2. zaznaczenie opcji w celu wygenerowania pliku application.xml
 6. Wdrażanie na serwer tylko projektu EAR