{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Języki Programowania Stron Internetowych (cz.2)
[Java/JEE: JSF 2.x, Primefaces, EJB]

Wykłady

Przejdź do folderu

Szkolenia (tutoriale) i dokumentacja

Konfiguracja środowiska pracy

 • Pobranie i instalacja JDK
 • Pobranie i rozpakowanie (JBoss) WildFly
 • Pobranie i rozpakowanie Eclipse (dla Java Enterprise Edition)
 • Konfiguracja Eclipse
  • instalacja JBoss Tools (Help->Eclipse marketplace)
  • integracja serwera WildFly z Eclipse
   • dodanie środowiska uruchomieniowego serwera - wskazanie lokalizacji na dysku (Window->Preferences->Servers->Runtime Environments)
   • dodanie serwera w zakładce/oknie Servers używając zdefiniowanego środowiska uruchomieniowego

 

0. Serwlety, ::Pierwszy.Java, ::duke.gif

- serwlety - cały projekt ::projekt w zip

 

1. NOWA! Pierwsza aplikacja JSF (uniwersalne ziarna CDI),
::projekt w ZIP
STARA! Pierwsza aplikacja JSF (ziarna z JSF),
::projekt w ZIP

- Ziarno, parametry formularza, nawigacja z metody action, obiekt messages - przekazanie żądania metodą forward (domyślne) - przekierowanie przeglądarki na stronę rezultatu (?faces-redirect=true) - żywotność ziarna: @RequestScoped, @SessionScoped, @ViewScoped

 

2. NOWA! Druga aplikacja JSF, ::projekt w ZIP
(NOWA! Druga aplikacja JSF-Primefaces, ::projekt w ZIP)

- Szablonowanie, szablony, "skrawki" - Tworzenie złożonych widoków - zasoby JSF (grafiki, arkusze stylów, dowolne pliki)

 

3. NOWA! Trzecia aplikacja JSF, ::projekt w ZIP

- Pliki właściwości (.properties) i internacjonalizacja

 

4. Czwarta aplikacja JSF, ::projekt w ZIP

Przekazywanie parametrów: - przekazywanie parametrów metodą GET i POST - odbiór parametrów GET i POST - obiekty żądania i sesji (HttpServletRequest, HttpServletResponse) - przekazywanie obiektów między stronami/ziarnami przez obiekt żądania - przekazywanie obiektów między stronami/ziarnami przez obiekt sesji - wyświetlanie kolekcji (listy, tabele, powtarzalne bloki)

 

5. Piąta aplikacja JSF, ::projekt w ZIP

- Servlet - filtry, ochrona dostępu do zasobów

 

6. NOWA! Szósta aplikacja JSF-EJB (Primefaces 7.0),
::projekt w ZIP

dostęp do baz danych (mapowanie obiektowo-relacyjne) ::skrypt tworzący bazę danych

 • Aplikacja korporacyjna: moduł EJB (dostęp do danych), moduł web (JSF) [Projekty zależne w Eclipse]
 • Konfiguracja serwera: dodanie sterownika BD, konfiguracja źródła danych
 • Ziarna EJB: Encje, ziarna bezstanowe (model danych, dostęp do danych, warstwa DAO)
 • Użycie modułu EJB w aplikacji JSF: Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)
 • Zapytania sparametryzowane do bazy danych, edycja i tworzenie rekordów
 • Prezentacja list obiektów, formularz edycji

Instrukcja uruchomienia projektu 6

Instrukcja tworzenia wielowarstwowej aplikacji BD w JEE

 

 

Konfiguracja Źródła danych

PROJEKTY EJB

::prezentacja: encje - relacje
::prezentacja: EJB QL

Strona z przykładowymi projektami skupiającymi się tylko na warstwie danych JEE (EJB)