{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Podstawy Programowania: Free Pascal (Lazarus)

Dokumentacja online: Object Pascal Tutorial (English)

Kanały YouTube:
- programowanie od podstaw Free Pascal Program Tutorials - Lazarus IDE - SchoolFreeware (English)
- aplikacje graficzne od podstaw Free Pascal APP Tutorials - Lazarus - SchoolFreeware (English)

Zagadnienia teoretyczne

::lista zagadnień tematycznych wymaganych na egzamin

Przykładowe programy do pobrania

 1. Pierwszy program konsolowy
 2. Definiowanie zmiennych, typy w Delphi
 3. Typ tablicowy, wykorzystanie tablic
 4. Procedury i funkcje
 5. Instrukcje warunkowe
 6. Pętle
 7. Rekurencja, iteracja
 8. Typ rekordowy, wykorzystanie rekordów
 9. Praca z plikami tekstowymi
 10. Praca z plikami binarmi
 11. Typ wskaźnikowy, wykorzystanie wskaźników
 12. Dynamiczne struktury danych - lista

Przykładowe tematy zadań do ćwiczeń

 1. Zgadywanie liczby (jednorazowo oraz w pętli, generowanie wartości pseudolosowej)
 2. Obliczanie pierwiasków funkcji kwadratowej
 3. Wypełnianie tablicy (losowo i według schematu)
 4. Sortowanie tablicy (klasyczne, bąbelkowe)
 5. ...

Lazarus i Bazy danych

Aplikacja bazo-danowa ::projekt w ZIP

::skrypt tworzący prostą bazę danych dla projektu

 • Instalacja serwera, instalacja sterownika BD, konfiguracja źródła danych ODBC
 • Obiekty dostępu do baz danych w Lazarusie
 • Zapytania sparametryzowane do bazy danych, edycja i tworzenie rekordów
 • Prezentacja list obiektów, formularze edycji