{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Ogólne zagadnienia teoretyczne

Treści poruszane w ramach wykładu:

  • algorytm, język wysokiego poziomu, zmienna, stała, typ, identyfikator
  • struktura programu
  • typy danych języka Free Pascal (typy proste i złożone: jak tablice, rekordy, łańcuchy ... - patrz dalej), konwersja typów, typy porządkowe, okrojone, wyliczeniowe, zgodność typów
  • write, writeln, read, readln
  • instrukcja warunkowa, wyrażenia logiczne
  • instrukcja wyboru case-of
  • pętle (iteracje): for, while-do, repeat-until; break i continue
  • tablice jedno i wielowymiarowe (zmienne tablicowe, typy tablicowe, zakresy)
  • łańcuchy znakowe Free Pascal (krótkie, okrojone, długie)
  • typ zbiorowy
  • rekordy
  • podprogramy i funkcje (zmienne - przysłanianie, parametry - przekazywanie przez wartość i zmienną)
  • programowanie wstępujące, zstępujące i mieszane
  • rekurencja
  • pliki - odczyt, zapis, zasady korzystania
  • pliki elementowe, tekstowe i binarne (blokowe)
  • wskaźniki, dynamiczna allokacja pamięci
  • tablice dynamiczne (zalety "nowego" Pascala)
  • listy dynamiczne (jedno i dwukierunkowe)