{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Programowanie współbieżne: Wątki

Wątki w WinAPI

Poniższe opracowanie zawiera informacje na temat tworzenia, zarządzania oraz synchronizacji wątków za pomocą WinAPI.
materiały

Wątki a GUI (C#)

Poniższy przykład zawiera prosty projekt pokazujący bezpieczną komunikację między watkiem a GUI - C#, platforma .NET
projekt