{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Programowanie: Windows i Unix

Gniazda w Windows

Użyteczne klasy gniazd oparte na bibliotece WinSock2 wraz z przykładami

socket.h , socket.cpp

Prosty program korzystający z klasy SocketClient: prog.cpp

Inne: echoserver.cpp,msgdistributor.cpp

Źródła
Porównanie gniazd w Unix i Windows
O WinSock
O WinSock