{#przemyslaw.kudlacik}

pkudlacik at gmail dot com, przemyslaw dot kudlacik at us dot edu dot pl

Dostepność stron internetowych (WCAG 2.0)

Szczegółowy program

::POBIERZ DOKUMENT

Zalecenia dostępności stron (WCAG 2.0)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

::POBIERZ DOKUMENT

Standard WCAG 2.0
:: w skrócie
:: pełna specyfikacja (pl)
:: inna szczegółowa specyfikacja (pl)
:: pełna specyfikacja (en)
:: (PDF) WCAG, zasady i wytyczne tworzenia dostępnych serwisów
:: (PDF) o dostępności stron, WCAG oraz narzędziach

Inne darmowe materiały/zasoby

:: BALABOLKA - konwerter tekstu na MP3
:: FreeOCR - program rozpoznawania tekstu (z obrazu skanowanego)
:: strona NVDA - projektu czytnika ekranu dla Windows
:: sktóry klawiszowe Windows
:: skróty klawiszowe NVDA