Wykłady Online >>

 

Podstawowe zasoby: www.w3schools.com, php.net, wujek Google

Darmowe szablony: HTML5 UP! Get Template

 

Przykładowe projekty >>

 

Aplikacje internetowe

 • Architektura klient-serwer (w warstwie prezentacji, w warstwie danych)
 • Środowisko: serwer aplikacji (http,[silnik skryptowy]), serwer bazy danych
 • Przeglądarka: wysyłanie żądania (wybór zasobu [typ]), odbiór odpowiedzi (zasobu [typ])
 • Przykładowa struktura dokumentu HTML [5]
 • podstawy skryptów php, generowanie odpowiedzi HTML: <?php ... ?>, echo, print

Przekazywanie i odbiór parametrów

 • Metody GET i POST: $_GET, $_POST
 • formularze (analiza transferowanych danych - walidacja)
 • ciasteczka (analiza transferowanych danych)
 • przechowywanie parametrów po stronie serwera (sesje)

Widok: HTML/CSS, kontrolki, "widget'y"

Środowisko programistyczne

Podział aplikacji na warstwy, szablonowanie

 • Dedykowane warstwy/moduły: widok, kontroler (część dynamiczna)
 • widok i walidacja danych formularzy
 • najprostsze rozwiązanie "forward" i szablonowania: php include()
 • widzialność zmiennych (php: Variable scope)
 • biblioteki szablonowania: Smarty

Ważne podstawowe elementy

Obiektowość, pełen model MVC

 • podejście obiektowe: klasy, obiekty, widzialność zmiennych: PHP.net
 • Dedykowane warstwy/moduły: model, widok, kontroler (MVC)
 • JSON: W3Schools
 • Frameworki: patrz niżej

Dostęp do baz danych

AJAX

Frameworki

Systemy Zarządzania Treścią (Content Management System)

CMS'y nie są typowymi frameworkami do tworzenia elastycznych, dedykowanych aplikacji webowych. Jednak dzisiejsze rozwiązania są bardzo rozbudowane, posiadaja możliowści instalowania niezliczonych gotowych pakietów-modułów oraz pozwalają pisać swoje rozszerzenia (moduły). To wszystko czyni te silniki dobrą podstawą wielu rozwiązań.