Zajęcia i konsultacje

rozkład zajęć na plan.ii.us.edu.pl

Krótko

Od 2009 roku jestem pracownikiem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Od 2011 pracuję na stanowisku adiunkta. Wcześniej, od 2004 roku, studia doktoranckie oraz praca naukowo-dydaktyczna w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Wcześniej, od 1999 roku, studia na kierunku Informatyka na tym samym wydziale.

Naukowo

Teoria oraz zastosowanie zbiorów i systemów rozmytych

Zawodowo

Programowanie, technologie internetowe na różnych platformach.

Języki programowania:

  • Java, C++, C, C#, "PHP", Pascal/Object Pascal, Assembler ...

Technologie:

  • PHP, JavaScript, Java EE (JSF, JSP, EJB), Primefaces ...

Środowiska:

  • Eclipse, Netbeans, Visual Studio Code, C++ Builder / Delphi / Lazarus ...