Polityka prywatności serwisu kudlacik.eu, zwanego dalej Serwisem

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług informacyjnych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Przemysław Kudłacik

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz poniżej, Polityka plików cookie].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis poznajkrypto.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

W celu zapewnienia wygody oraz bezpieczeństwa podczas przeglądania serwisu, poza dobrowolnie podanymi informacjami, wykorzystywane są pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym (czyli komputerze klienta), w taki sposób aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z serwisem. Pliki cookie są bardzo mocno rozpowszechnione i używane przez wielu administratorów serwisów ze względu na możliwość dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, podtrzymywania sesji logowania, tworzenia statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Podsumowując, pliki stosujemy w celu poprawy działania serwisu oraz w celu zwiększenia jego atrakcyjności. Istotną informacją jest, że pliki te nie powodują żadnych zmian w ustawieniach konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych (komputerach kienta) i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

Pliki nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6) ustawy o ochronie danych osobowych. W serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;
Statystyczne – służące do celów statystycznych poprzez firmę Google oraz Facebook;
Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.

Zawsze możesz zrezygnować z obsługi plików cookie lub je usunąć, jeżeli zostały już zapisane. Zarządzanie w tym usuwanie plików cookie zależne jest od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki. Można skorzystać z opcji wyłączenia plików cookie zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przeglądarki. Pozostanie w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, oznacza wyrażenie zgody na ich pobieranie.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DOSTĘPOWYCH

Do zagrożeń związanych z korzystaniem z usług za pomocą sieci Internet oraz elektronicznych kanałów komunikacji należy:

1. Phishing - podszywanie się w celu wyłudzenia informacji. Najczęściej są to fałszywe powiadomienia imitujące komunikaty z serwisu, których celem jest wyłudzenie danych dostępowych do usługi poprzez spreparowane strony, które łudząco przypominają strony serwisu.

2. Złośliwe oprogramowanie – programy wykorzystywane w celach przestępczych, mące na celu wyrządzenie szkody użytkownikowi, zaliczamy do niego:

  • Wirusy komputerowe – celem zainfekowania systemu jest kradzież lub usunięcie danych, jak również zakłócenie pracy lub przejęcie kontroli nad systemem,
  • Programy szpiegujące – po zainfekowaniu systemu monitorując i śledząc jego pracę oraz przesyłając dane zgromadzone w systemie

3. SPAM – niechciana poczta elektroniczna zawierająca niezamawiane informacje wysyłane do wielu odbiorców, często zawierająca niebezpieczną, szkodliwą dla systemu zawartość.

Omawiane zagrożenia dotyczą wszystkich urządzeń wykorzystywanych podczas korzystania z serwisu, w tym komputerów, smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń umożliwiających korzystanie z serwisu za pośrednictwem sieci Internet.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Użytkownik serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo urządzeń, które powinno zawierać zainstalowane program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. 
Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać aktualność posiadanego systemu operacyjnego oraz oprogramowania w nim zainstalowanego. 
Użytkownik powinien chronić dane dostępowe do usług. Nie należy ich ujawniać oraz przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt.
Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania załączników oraz odnośników zawartych w poczcie elektronicznej.
Zaleca się korzystanie z dodatkowych filtrów oraz rozwiązań technicznych udostępnionych przez producentów przeglądarek, a służących weryfikacji poprawności i autentyczności stron internetowych.
W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka, protokół https).
Wszelkiego rodzaju zawartość w tym pliki oraz oprogramowanie powinno być pobierane z zaufanych źródeł.
Punkty dostępowe do sieci Internet powinny być zabezpieczone hasłem o odpowiednim standardzie.
Korzystając z zewnętrznych punktów dostępowych do sieci Internet należy wybierać tylko te zaufane.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały pod adresem: https://kudlacik.eu/polityka

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – <imie>.<nazwisko>@us.edu.pl